Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 40131 20908
EE E-knihy 11709 0 01.11.2020
ST Staré tlače 0 0
KN Knihy 17963 18507 23.04.2021
MP [MP] 0 0
MVS monografie [MVS monografie] 0 0
AK Príväzky 0 0
DP Študentské práce 0 0
HU Hudobniny 0 0
AN Články 0 0
BR Brožúry 173 176 24.03.2021
ZK Zvukové knihy 8 8 01.10.2020
RE Recenzia 0 0
EZ Elektronické zdroje 38 38 11.11.2004
SH Stolné hry 4 4 24.02.2020
AV Audiovizuálne médiá 983 983 20.02.2008
PE Periodiká 334 1192 05.05.2021
SK Skladby 8919 0 01.01.1991
PM Pracovné materiály 0 0